Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Maandag 14 mei

Zoals de Vader het leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in Zichzelf; en Hij heeft Hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon des mensen is.
Johannes 5 vers 26 en 27

Mindy Glazer is rechter in de Verenigde Staten van Amerika. Ze behandelde de zaak van Arthur Booth. Hij werd aangeklaagd voor een aantal inbraken. Tijdens de zitting ontdekte de rechter dat Arthur een oud-klasgenoot van haar was. Ze noemde hem het leukste kind van de middelbare school. Door drugs raakte hij aan lagerwal.

Wij komen allemaal eens voor de Rechter van hemel en aarde te staan. Hij zal ons rekenschap vragen van ons leven.

Wie is die Rechter? Het is de Heere Jezus Christus, de Zoon des mensen!

Onze Rechter heeft Zelf op aarde geleefd. Hij spreekt niet recht vanuit een ivoren toren, maar kent het leven op onze planeet uit ervaring. Hij weet wat het is om honger en dorst te lijden en om rouw te dragen. Wat het is om hard te werken en vermoeid en teleurgesteld te zijn. Hij oordeelt strikt rechtvaardig, volgens de maatstaven van Gods gerechtigheid. Híj is de grote Rechter.

 

Het dagboek bestellen?