Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zaterdag 12 mei

Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade.
Jakobus 4 vers 6

Vandaag twee jaar geleden waren twee mannen in Zevenaar bezig in een hoogwerker. Een vrachtwagen reed hem aan. De twee vielen eruit. Eén van hen overleefde het niet. De ander raakte zwaargewond het ziekenhuis in.

Werk moet soms op grote hoogte worden gedaan. Het is niet ieders liefhebberij, maar ’t is nodig. Het is alleen zeer af te raden om ons innerlijk te verheffen!

Van weinig dingen heeft God zo’n afkeer als van de hoogmoed. En helaas is het juist de trots die ons misschien wel het meest dwarszit. Het is het kwaad dat ons het langst in de weg zit.

Het begint al met de bekering. Juist de trots weerhoudt een mens ervan zijn knieën voor God te buigen en zijn verlorenheid toe te geven. We ervaren dat als vernederend. Dat is zo verschrikkelijk jammer. Want wie nederig is, ontvangt genade. Wie niet bereid is zijn trotse nek voor God te buigen, vindt straks zijn Schepper tegenover zich. God moet zo iemand veroordelen; Hij kan niet anders. Daarom is het wijs nederig te zijn!

 

Het dagboek bestellen?