Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 11 maart

Ik was bij Hem, Zijn Lievelingskind, Ik was dag aan dag Zijn bron van blijdschap, te allen tijde spelend voor Zijn aangezicht.
Spreuken 8 vers 30

In dit hoofdstuk uit het Boek de Spreuken wordt de wijsheid geschilderd. Bij het lezen ervan wordt het ons duidelijk: het gaat om een Persoon. Wie zou de uitdrukking van de Goddelijke wijsheid kunnen zijn? Het is Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God. Het is Hij Die tweeduizend jaar geleden Mens is geworden.

Van eeuwigheid af is Hij bij God geweest en was Hij Zelf God. Als de eeuwige Zoon is Hij verbonden met de Vader, ja, één met Hem. Pas toen Hij als Mens op aarde kwam, is dat zichtbaar geworden. Maar in ons gedeelte in het Oude Testament wordt al een tipje van de sluier opgetild.

De Zoon was dag aan dag de bron van blijdschap voor God de Vader. De Vader heeft de Zoon oneindig lief en vond onafgebroken Zijn vreugde in Hem.

Toen Hij op aarde was, was het niet anders. Ook hier leefde Hij tot welgevallen van Zijn Vader. Hij gaf de Vader zo zelfs nóg meer reden om Hem lief te hebben. En omdat Hij de Vader net zo liefhad, wilde Hij in alles Zijn wil volbrengen.

 

Het dagboek bestellen?