Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 11 februari

De Heere HEERE gaf Mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat Ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Hij wekt Mij elke morgen, Hij wekt Mij het oor, zodat Ik hoor als zij die onderwijs ontvangen.
Jesaja 50 vers 4

De Heere Jezus is de Zoon van God. Hij is de almachtige Schepper en de Wijsheid Zelf. Hij was bereid om de plaats van een mens in te nemen. Als Baby werd Hij geboren. Hij moest opgroeien en opgeleid worden.

Bovenal heeft Hij Zich door God laten onderwijzen. Alle mensen gingen eigen wegen en deden hun eigen wil. Híj deed niets zonder een opdracht van God de Vader.

God wekte Hem elke morgen. Hij begon dus de dag met Zijn Vader. God wekte Hem echter het oor. Dat wil zeggen: de dag van de Heere Jezus begon ermee, te luisteren naar Zijn Vader. Hij ontving Zijn taak voor die dag van Boven. Hij bepaalde niet Zelf wat Hij zou gaan doen en waarnaartoe Hij zou gaan. Nee, dat liet Hij Zich allemaal opdragen.

God zei Hem ook wat Hij zou prediken. Hij legde als het ware de boodschap in de mond van Zijn Zoon. Daardoor wist deze volmaakt afhankelijke Mens precies welke prediking overal nodig was.

 

Het dagboek bestellen?