Het Rechte Spoor – 2018 | Maandag 12 februari

Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht!
Johannes 19 vers 30

Een imam – zeg maar: een islamitische dominee – en een Iraniër die zich van de islam tot de Heere Jezus had bekeerd, gingen met elkaar in debat. De gespreksleider vroeg de islamitische geestelijke: ‘Ben je zeker van je zaligheid?’ Die vraag begreep hij niet. ‘Ik bedoel: dat je naar het paradijs gaat?’

Het antwoord was onthutsend: ‘Daar ben ik niet zeker van. Zelfs de profeet Mohammed wist dat niet. Ik weet wel dat je een goed mens moet zijn’.

Voor de bekeerde Iraniër lag dat heel anders: ‘Zeker, ik weet dat de Heere Jezus voor mij stierf, zodat ik voor God gerechtvaardigd ben. Als moslim dacht ik: Ik houd van God. Nu als christen weet ik: God houdt van mij!’

Dat toont het grote verschil tussen elke religie en de Heere Jezus Christus. In elke godsdienst moet de mens zich inspannen om aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Maar omdat het van hemzelf afhangt, is hij nooit zeker van zijn zaak.

Wie echter in de Heere Jezus gelooft, weet dat Hij aan het kruis alles heeft volbracht. Wij kúnnen niets bijdragen aan onze zaligheid en hóeven dat ook niet. Christus heeft het immers uitgeroepen: “Het is volbracht!”

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage