Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Dinsdag 13 februari

De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren, of, als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren, maar het meeste daarvan is moeite en verdriet.
Psalm 90 vers 10

Waarom leven we? Wie weet het antwoord?

Niemand kan er iets aan doen dat hij wordt geboren. En niemand kan verhinderen dat z’n sterfdag komt. Dat was het dan! Ja? Zou dat korte leven echt alles zijn? Een leven van werk en zorgen, van ergernissen en teleurstellingen? Een leven van eerlijkheid en inzet, van plichtsvervulling en behulpzaamheid? Waartoe diende dat alles dan?

Het leven vraagt om een antwoord. Het graf kan toch niet het einde zijn! Waarom leven we?

De Maker van het leven is God. Hij is de Schepper. Niemand beter dan Hij weet waarom Hij ons heeft gemaakt. Dit is het antwoord: Hij wenst ons als Zijn kinderen in de hemel bij Zich te hebben, tot in eeuwigheid!

Is dat niet wonderlijk? Is dat niet prachtig? We leven nu op aarde, omdat God ons straks in de hemel wil hebben. Hij wil ons daartoe alleen niet dwingen. Daarom zijn we ‘nu even’ hier. God wil zien of we vrijwillig voor Hem buigen. Of we Hem liefhebben en ons aan Hem overgeven. Of we Zijn Zoon als onze Zaligmaker aannemen.

 

Het dagboek bestellen?