Het Rechte Spoor – 2018 | Zaterdag 10 februari

De zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
Handelingen 4 vers 12

In 1848 ondernam de beroemde onderzoeker John Franklin een reis. Hij zocht naar een route ten noorden van Canada die de Atlantische Oceaan en de Grote Oceaan voor de scheepvaart met elkaar zou verbinden. Hij vertrok met twee schepen, de Terror en de Erebus, maar beide werden door het ijs en water verzwolgen. In 2014 werd de Erebus teruggevonden, in 2016 de Terror.

In die tijden is enorm veel energie gestoken in het zoeken naar nieuwe en betere zeeroutes. Met wisselend succes. Het heeft vele levens gekost, maar ook enorm veel opgeleverd.

Hoeveel mensen zoeken niet een weg naar God? Ze proberen met Hem in het reine te komen. Hun streven is dat God met hen tevreden is. Dat is immers het uitgangspunt van elke religie. Het zoeken naar zulke wegen is zinloos. Want de mens kán God niet behagen.

God heeft Zelf de enige weg aangewezen: alleen door het geloof in de Heere Jezus kunnen we zalig worden. Op geen andere manier. Waarom verder zoeken? Ga tot Jezus Christus en neem Hem aan!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage