Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 10 juni

(…) de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.
Galaten 2 vers 20

Jezus Christus hing voor mij op de heuvel Golgotha aan het kruis. Hij leed lichamelijke pijnen, maar vooral werd Zijn ziel gekweld. De hoon van Zijn volksgenoten brak Hem het hart. Niet één had medelijden met Hem. Zelfs de misdadigers die met Hem gekruisigd waren, bespotten Hem. Maar Zijn liefde tot mij overwon dat alles.

Hij droeg daar de straf over mijn zonden. Hij werd voor mij tot zonde gemaakt. Daarom verliet God Hem. Dat raakte Zijn ziel het allermeest. Maar uit liefde tot mij verdroeg Hij dat oordeel van de heilige en rechtvaardige God.

Aan het kruis legde Hij Zijn leven voor mij af in de dood. Hij was de zondeloze Mens. Ik had het loon van de zonde verdiend: de dood. Dat loon liet Hij aan Zichzelf uitbetalen. Hij was slechts 33 jaar. Toen werd Hij weggerukt uit het leven. Daartoe was Hij bereid uit liefde tot mij.

Deze heel persoonlijke liefde raakt me elke keer weer. Die vult mijn hart met diepe dankbaarheid. Dan vraag ik me af: ‘Wie ben ik, dat de Zoon van God mij heeft liefgehad?’ Ik begrijp het niet, maar bewonder Hem ervoor en prijs Hem!

 

Het dagboek bestellen?