Het Rechte Spoor – 2018 | Vrijdag 5 januari

Uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort.
Jesaja 59 vers 2

Vandaag twee jaar geleden werd de hoogste brug ter wereld geopend, in het zuiden van China. Met z’n 564 meter hoogte en ongeveer 1900 meter lengte, verbindt hij de beide oevers van de rivier Beipan met elkaar. Het ravijn waardoor het rivierwater bruist, is duizelingwekkend.

Tussen de mens en God ligt een kloof die angstaanjagend is. De mens is zondig en God is heilig. Dát veroorzaakt de scheiding! God kan met zulke mensen niet in verbinding staan.

Wat is dan de oplossing? Dat is eenvoudig: wíj moeten veranderen. Onze zonden moeten worden weggedaan!

Is dat eenvoudig? Nee, het is wel eenvoudig gezegd, maar niet eenvoudig gedaan. Want zelf zijn we er niet toe in staat. Daarom moest de Heere Jezus, de Zoon van God, daarvoor naar het kruis gaan om te sterven. Zonden kunnen voor God alleen door de dood worden weggedaan. Dát deed Zijn Zoon. Nu óns aandeel: wij moeten onze zonden voor God belijden. Dan vergeeft Hij ze allemaal. Zo komen we met Hem in verbinding en worden Zijn kind!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage