Het Rechte Spoor – 2018 | Zaterdag 25 augustus

Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen: Zie, ik breng Hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in Hem vind (…) Toen leverde hij Hem dan aan hen over om gekruisigd te worden.
Johannes 19 vers 4 en 16

De Amerikaan Paul Gatling werd in 1964 wegens moord veroordeeld tot dertig jaar celstraf. Om aan de doodstraf te ontkomen, had hij zich laten overhalen om schuld te bekennen.

Enkele jaren geleden nam de rechtbank de zaak nog eens door, op sterk aandingen van Gatling. Wat bleek? De bewijzen dat hij de schuldige was, ontbraken. En ontlastende informatie was achtergehouden voor de verdediging. Het vonnis werd na 52 jaar ingetrokken.

Zolang ménsen rechters zijn, worden fouten gemaakt. Meestal zijn de bedoelingen wel goed, maar lang niet altijd.

Wat valt te denken van de veroordeling van Jezus Christus? De Romeinse stadhouder Pilatus zat op de rechterstoel. Hij was ervan overtuigd dat de Aangeklaagde onschuldig was. En toch veroordeelde hij Hem tot de kruisiging.

Ja, de Heere Jezus was zonder schuld, maar nam de schuld op Zich van allen die zich zouden bekeren!

 

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage