Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Vrijdag 24 augustus

Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult.
Mattheüs 6 vers 25

We zijn er goed in: ons zorgen maken. De één kan het nog beter dan de ander. Alles wordt duurder. Premies stijgen. Pensioenen worden soms gekort. Als je afhankelijk raakt van een uitkering, moet je vaak een flinke stap terug doen. De Heere Jezus roept ons allemaal toe: ‘Maak je geen zorgen!’

Nee, niet uit onverschilligheid. Niet uit kortzichtigheid. Wél uit vertrouwen op Hem!

Hij wijst op de zorg van de Schepper. Als het om eten en drinken gaat, neemt Hij de vogels als voorbeeld. Ze bouwen geen voorraadschuren, maar de hemelse Vader laat ze niet in de steek. Denken we dat Hij ons dan wel vergeet? Onmogelijk!

Wat onze kleding (en onderdak) betreft, spreekt de Heere Jezus over de lelies. Zijn het geen prachtige bloemen? Ze groeien, zonder zich zorgen te maken. Hoewel ze slechts kort bloeien, zorgt God voor ze. Zal Hij dan niet voor Zijn geliefde kinderen zorgen die eeuwig bij Hem zullen wonen?

Laten we ons vertrouwen op Hem stellen! Daardoor eren we Hem. Hij heeft ons al talloze bewijzen gegeven dat Hij ons vertrouwen waard is.

 

Het dagboek bestellen?