Het Rechte Spoor – 2018 | Donderdag 23 augustus

God zij dank: u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent.
Romeinen 6 vers 17

Wie Jezus Christus in het geloof heeft aangenomen, heeft een ommekeer in zijn leven meegemaakt.

Vóór zijn bekering moest hij zondigen. Hij stond onder de sterke invloed van de zonde die in hem woonde. Dat geldt voor elk mens, want ieder is in zonde geboren. Omdat mensen van zichzelf niet de kracht hebben om altijd weerstand te bieden tegen de begeerten van de zonde, worden ze door de zonde beheerst. Velen geven dat niet toe, maar toch is het waar.

Wie zich tot God bekeert, ontvangt vergeving van z’n zonden. Daarvoor is de Heere Jezus immers gestorven. Maar Hij ging ook in de dood om ons te bevrijden van de macht van de zonde.

We hebben een nieuw leven en de Goddelijke natuur ontvangen. Bovendien woont de Heilige Geest in elk kind van God. Daarom hoeven we niet meer te zondigen. Helaas struikelen we wel veel te vaak, maar we zijn nu in staat om een leven te leiden tot eer en vreugde van God. En áls we falen, weten we het: ook daarvoor stierf mijn Heiland!

 

Het dagboek bestellen?