Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zaterdag 20 oktober

De rechtvaardige wordt uit benauwdheid gered.
Spreuken 11 vers 8

Naast Nova Zembla ligt de Karazee. Daarin bevindt zich het eiland Trojnoj. Daarop is een Russisch weerstation gevestigd. De vijf meteorologen daar sloegen twee jaar geleden alarm: ze werden belegerd door meer dan tien volwassen ijsberen. Ze zaten vast. Van een Russisch onderzoeksschip in het poolgebied steeg een helikopter op. Het lukte de bemanning om de ijsberen met vuurwerk te verjagen.

Salomo was de wijste mens ooit op aarde. Hoe kon hij dan onze dagtekst opschrijven? Als wij in de moeilijkheden zitten en tot God bidden om hulp, worden wij daar dan direct uit bevrijd?

Toch is het de volle waarheid. God redt Zijn kinderen uit de problemen. Alleen, op Zijn tijd en op Zijn wijze.

Hij voedt ons op als Zijn kinderen. Daarom acht Hij het soms nodig dat een moeilijke situatie nog wat voortduurt. Dat is Zijn wijsheid en liefde. Zijn oplossing is soms ook heel anders dan wij verwachten. Maar bovenal: we zijn spoedig bij Hem en dan is aan alle moeilijkheden een einde gekomen en zijn we voor eeuwig in de heerlijkheid.

 

 

Het dagboek bestellen?