Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Vrijdag 19 oktober

Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
Romeinen 8 vers 32

Een zieke bad om genezing: ‘Als God mij gezond maakt, dan zal ik geloven’. Een student maakte zich zorgen om zijn examen: ‘Als God mij aan een goed cijfer helpt, zal ik Hem vertrouwen’. Een handelaar berekende: ‘Als God maakt dat mijn bedrijf goed loopt, weet ik dat Hij bestaat’. Zelfs een sporter waagde het: ‘Als er een God is en Hij zorgt dat ik win, dan zal ik Hem dienen’.

Zó kunnen we niet met Hem omgaan! Wie probeert met Hem te onderhandelen, begrijpt niet met Wie hij te maken heeft. God heeft niets nodig van wat wij Hem zouden kunnen aanbieden.

Het is in wezen een belediging als we denken dat we met de heilige God koehandel kunnen drijven. Hij heeft al zo ontzettend veel voor ons gedaan! Hij gaf Zijn eigen Zoon voor ons in de dood, opdat ons leven met Hem in orde kon komen. Op grond van het offer van Jezus Christus biedt Hij ons het eeuwige leven aan.

Om dat te kunnen ontvangen, is het nodig dat we voor Hem buigen. Niet onderhandelen, maar knielen! Zó ontvangen we genade.

 

 

Het dagboek bestellen?