Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 21 oktober

Watervloed roept tot watervloed, terwijl Uw waterkolken bruisen; al Uw baren en Uw golven zijn over mij heen gegaan.
Psalm 42 vers 8

De kracht van het water wordt nogal eens onderschat. Als een grote hoeveelheid water door een opening wordt geperst, kolkt en bruist het. Dan is de kracht van de mens als niets. Je bent er weerloos aan overgeleverd. Je wordt erdoor meegesleurd. Het spoelt over je heen. Je kunt geen lucht meer krijgen.

Als beeld van het oordeel dat aan het kruis over de Heere Jezus kwam, is het bijzonder krachtig en veelzeggend. Hij heeft niet één groot oordeel over een enorme hoeveelheid van zonden gedragen. Nee, Hij heeft elke zonde afzonderlijk voor God beleden alsof Híj die had gedaan. Hij heeft voor elke zonde afzonderlijk de straf gevoeld en gedragen. Elke zonde veroorzaakte als het ware een golf van oordeel. De éne golf was nog niet weg of de andere kwam er al weer aan.

Zonde na zonde heeft Hij erkend. Ja, het waren miljarden zonden – en dat in drie uren. Dat moet voor Hem een eeuwigheid zijn geweest! Golf na golf spoelde over Hem heen. Al Gods baren en golven stroomden over Zijn hoofd. Wat een lijden!

 

 

Het dagboek bestellen?