Het Rechte Spoor – 2018 | Zaterdag 14 april

Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen.
MattheĆ¼s 6 vers 19 en 20

Een 67-jarige man uit het Duitse Frankenberg wilde in het voorjaar van 2016 zijn vrouw verrassen met een eigen zeilboot. Het geld had hij al in huis: 44.000 euro. Hij verstopte het voor een paar dagen onder de houtblokken in de open haard. Toen de man die morgen de hond uitliet, was het fris en stak zijn vrouw het vuur aan.

Kijk, dat kan nu niet gebeuren met schatten in de hemel! Daar is geen mot of roest, geen inbraak en diefstal, geen vuur en geen water. Onze schatten daar zijn veilig!

Hebben we daar schatten? Ja, als God onze Vader is. Alles behoort Hem toe. Als Zijn kinderen delen we in die rijkdom. God de Vader heeft alles aan Zijn Zoon geschonken, aan de Heere Jezus. Als we met Hem verbonden zijn, hebben ook wij deel aan al die rijkdommen.

Nu al bezitten we schatten: ware rust, vrede en blijdschap. Onze zonden zijn vergeven en we zijn verzoend met God. Alles is goed: wat een rijkdom!

 

Het dagboek bestellen?