Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Vrijdag 13 april

Ik leef door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.
Galaten 2 vers 20

De apostel Paulus schreef dit op in zijn Brief aan de gemeenten van Galatië. Het gold voor hem heel persoonlijk: de Zoon van God had hém liefgehad en Zichzelf voor hém overgegeven. Als ik mij tot God heb bekeerd en in het geloof Jezus Christus als mijn Zaligmaker heb aangenomen, geldt het ook voor mij: Hij had míj lief en stierf voor míj!

Als ik de enige zondige mens was geweest, was Hij toch op aarde gekomen en naar het kruis gegaan. Inderdaad, Hij zou echt voor mij alleen gestorven zijn.

Hij boette voor alles wat ik misdreven heb. Al mijn slechte daden, woorden en gedachten nam Hij op Zich. Hij droeg de straf daarvoor. Waarom? Omdat Hij míj liefhad!

Zijn grote, Goddelijke liefde zag mijn ellende en verlorenheid. Dat ontroerde Hem. Het was voor Hem een drijfveer om dat vreselijk moeilijke verzoeningswerk aan het kruis te volbrengen. Omdat ik in Hem geloof, is Hij mijn Heiland geworden. Ik weet dat Hij Zichzelf voor mij, heel persoonlijk voor mij heeft overgegeven!

 

Het dagboek bestellen?