Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Donderdag 12 april

Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen: Dit is de weg, bewandel die. Jesaja 30 vers 21

In april 2016 werd de 55-jarige man uit Antwerpen door de rechter veroordeeld voor 44 inbraken en twaalf pogingen daartoe. Hij liep tegen de lamp door zijn oorafdruk. Die is even uniek als een vingerafdruk. Hij luisterde altijd eerst aan de deur om er zeker van te zijn dat de bewoners niet thuis waren.

Goed luisteren is heel belangrijk. Maar, waarnaar luisteren we?

God roept ons toe: ‘Dit is de weg; ga die!’ Het is de weg van de bekering tot Hem. Het is de weg van de belijdenis van onze zonden en de wedergeboorte. Het is de weg van het geloof in de Heere Jezus Christus, de Zaligmaker van de wereld.

Wie naar God luistert en die weg gaat, komt in de hemel aan. Elke weg voert ergens naartoe. Nu, het einddoel van deze weg is de gelukzaligheid bij God in Zijn eeuwige woning.

Dus, wie zich tot God bekeert en in Zijn Zoon gelooft, is behouden en gelukkig. Voor altijd. Voor hem of haar is geen veroordeling meer, zoals die er voor die Antwerpenaar wel was. Jezus Christus heeft het oordeel immers al gedragen.

 

Het dagboek bestellen?