Gepost op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 15 april

Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
Jesaja 53 vers 5

Wat raken deze woorden ons hart! Ze laten iets zien van het lijden van onze Verlosser in de drie uren van duisternis op Golgotha.

Het gaat hier niet om Zijn leven op aarde. Hij ging Zijn weg immers in een volmaakte verbinding en eenheid met God. Het welbehagen van de eeuwige God rustte op Hem. Hij vond Zijn volkomen vreugde in de Mens Jezus Christus.

Toen Hij echter aan het kruis hing en het donker werd, riep Hij na drie uren uit: “Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” Dat was, omdat mijn zonden op Hem lagen. Dáárom moest de heilige God Hem verlaten. De slagen van de hemelse Rechter Die de zonde niet kan zien, troffen Zijn Zoon.

Het waren ónze overtredingen, Híj werd ervoor verwond. Wíj hadden die ongerechtigheden bedreven, maar Híj werd verbrijzeld onder Gods hand.

Wíj hebben vrede gekregen, maar de straf die daartoe gedragen moest worden, lag op Hém. Wíj zijn genezen, Híj werd gestriemd!

 

Het dagboek bestellen?