Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zaterdag 10 november

De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.
Lukas 19 vers 10

De agent aan de balie in het politiebureau in Berlijn stond even raar te kijken. Een man kwam binnen. Hij maakte zich bekend als cocaïnegebruiker. Van een drugshandelaar had hij van dat spul gekregen, maar hij was niet tevreden over de kwaliteit. Hij wilde daarom een klacht indienen.

Wat zijn mensen toch bijzondere wezens: zelf fout zitten, maar commentaar op een ander hebben!

De Heere Jezus handelde zo heel anders. Hij was zonder zonde. In alles was Hij volmaakt. Op aarde was Hij omringd door zondaars. Wat moet dat een kwelling voor Hem zijn geweest! Hij was rein – en dan te midden van zoveel drek en viezigheid Zijn weg te moeten gaan.

Hij wees de mensen op hun zonden. Hij verbloemde niet dat ze verdorven waren en het oordeel verdienden. Integendeel! Maar Hij riep hen op tot bekering. Liefde tot het verlorene, dát was Zijn drijfveer. Hij was gekomen om hen op te zoeken en terug te brengen tot God. Zijn liefde was zelfs zó groot dat Hij Zijn eigen leven aflegde. Om ons in verbinding met God te brengen, moest Hij op het kruis door Hem verlaten worden.

 

Het dagboek bestellen?