Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Vrijdag 9 november

God Die eenzamen in een huisgezin plaatst, Die gevangenen uitleidt in voorspoed.
Psalm 68 vers 7

Steeds weer plegen mensen zelfmoord. Waarom? Waarom ook veel jongeren? Meestal omdat ze in nood zitten en geen uitweg zien. Ze hebben geen houvast. Ze zien de zin van hun leven niet meer in. De wanhoop groeit, de vertwijfeling wordt groter en groter. De innerlijke eenzaamheid is enorm.

Wie heeft nog belangstelling voor hen? Houdt er eigenlijk nog wel iemand echt van hen?

Vergeet het dan niet: God is er. Hij kent elk mens. Hij weet ieders naam, maar doorgrondt ook ieders hart. Al onze omstandigheden en moeilijkheden zijn bij Hem bekend.

Wat is het grootste probleem in het leven van ieder mens? Het is de zonde. Het is alles wat in strijd is met Gods wil en gedachten. De zonde staat een werkelijke verbinding met Hem in de weg.

Omdat Hij van ons houdt en ons graag gelukkig ziet, wil Hij helpen. Willen wij ons láten helpen? Dan moeten we ons aan Hem toevertrouwen. We mogen Hem in het gebed alles zeggen: de schuld van onze zonden én alle moeilijke dingen in ons leven. Hij wijst ons niet af, maar bewijst genade op grond van het kruis van Zijn Zoon.

 

Het dagboek bestellen?