Het Rechte Spoor – 2018 | Donderdag 8 november

Zij zei bij zichzelf: Als ik alleen maar Zijn bovenkleed aanraak, zal ik gezond worden. Jezus keerde Zich om, zag haar en zei: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden.
Mattheüs 9 vers 21 en 22

Onderzoekers van het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam ontwikkelen een techniek om kanker in een vroeg stadium op te sporen. Ze hebben er maar één druppel bloed voor nodig. De uitslag is met één dag bekend. Het is niet zwaar voor de patiënten. En het kost in verhouding weinig. De betrouwbaarheid van de test ligt hoog, op 96 procent. Volgens de verwachting kan deze nieuwe methode in 2020 gebruikt gaan worden.

Dat klinkt veelbelovend. Gezondheid is van grote waarde. De vrouw uit onze dagtekst ging tot de Heere Jezus om gezond te worden, maar zij ontving veel meer: ze werd behouden. Dat betekent: niet alleen haar lichaam werd gezond, maar haar ziel werd gered. Is dat niet veel belangrijker?

Als we gezond zijn, waarderen we dat vaak niet genoeg. Maar toch heeft de gezondheid van ons lichaam ‘alleen maar’ betekenis voor ons verblijf op aarde. Hoe het met onze ziel staat, bepaalt onze eeuwigheid. Wie in het geloof tot Christus gaat en Hem aanneemt, weet: Ik ben eeuwig behouden!

 

Het dagboek bestellen?