Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 11 november

Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veeleer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: Ik ben onschuldig aan het bloed van deze Rechtvaardige.
Mattheüs 27 vers 24

Is het niet onvoorstelbaar? Als Romeinse stadhouder in de provincie Judéa was Pilatus de hoogste rechter. Hij moest rechtspreken, níet onrecht. Hij betuigde openlijk voor het hele volk dat de Heere Jezus rechtvaardig was. Hij erkende dat hij geen enkele schuld in Hem vond. En toch leverde hij Hem over om gekruisigd te worden!

Het was niet een gerechtelijke dwaling. Want dan dénkt de rechter dat de beklaagde echt schuldig is. Maar Pilatus wist dat Jezus Christus onschuldig was.

De Heiland werd ook niet veroordeeld op grond van valse beschuldigingen. Ze hebben Hem wel van alles verweten en zelfs mensen ingehuurd die Hem aanklaagden, maar dat was zinloos. Hij is zuiver veroordeeld, omdat Hij openlijk erkende dat Hij de Christus en de Zoon van God was. En dat wás Hij! Op grond daarvan schreeuwden de leden van het Sanhedrin dat Hij des doods schuldig was.

Hij stierf als de Rechtvaardige, als Christus van God!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage