Het Rechte Spoor – 2018 | Woensdag 7 maart

Saul en Jonathan, bemind en geliefd in hun leven, in hun dood niet gescheiden.
2 Samuël 1 vers 23

In het Amerikaanse Barrington bracht een 89-jarige dame haar beide zussen thuis. Het waren tweelingen, 97 jaar oud. Het is nu precies een jaar geleden. De volgende dag werden ze gevonden: beiden overleden door de vrieskou. Vermoedelijk was één van hen op de oprit onwel geworden en wilde de andere hulp gaan halen en struikelde daarbij over een tapijt in de garage.

Zelfs in hun dood niet gescheiden – zó werd het van Saul en zijn zoon Jonathan gezegd. In de oorlog met de Filistijnen lieten ze op dezelfde dag het leven.

Ná hun dood werden ze wel gescheiden. Saul kwam aan de éne kant van de kloof terecht, Jonathan aan de andere. Die kloof maakt scheiding tussen hen die voor God hebben gebogen, en hen die eigen wegen zijn gegaan.

De Heere Jezus vertelde het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. De rijke sloeg zijn ogen op in de plaats van de kwelling, Lazarus was daar waar het geluk heerst.

Aan welke kant van de kloof u en ik komen, hangt ervan af of we in de Heere Jezus hebben geloofd!

 

Het dagboek bestellen?