Het Rechte Spoor – 2018 | Dinsdag 6 maart

Maak u gereed om uw God te ontmoeten!
Amos 4 vers 12

Hebt u wel eens een ontmoeting gehad met iemand van het koningshuis of van de regering? Of met een hoge piet uit het bedrijfsleven of een bekend figuur uit de muziek- of de sportwereld?

In zo’n geval zouden we ons daarop voorbereiden. We zouden ons afvragen welke kleren we het beste konden aantrekken en wat we moesten zeggen of vragen. Waarschijnlijk zouden de meesten van ons wat zenuwachtig zijn: ‘Zal het allemaal goed gaan?’

Elk mens krijgt op een gegeven moment een ontmoeting met God. Zijn we daarvoor gereed?

Elke verkeerde daad, elk slecht woord, iedere verdorven gedachte is een smet. We zijn van top tot teen onrein. Zoals we zijn, kunnen we niet voor onze Schepper verschijnen. Want Hij is heilig.

Hoe kunnen we schoon worden? Alleen door het bloed van de Heere Jezus. Dat betekent: alleen omdat Hij in de dood is gegaan. Aan het kruis heeft Hij immers de zonden op Zich genomen en Gods straf erover gedragen. Als we onze zonden voor God belijden en geloven dat de Heere Jezus ook voor ons is gestorven, worden we gereinigd. Dán, dan alléén, zijn we gereed om God te ontmoeten!

 

Het dagboek bestellen?