Het Rechte Spoor – 2018 | Woensdag 4 april

Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem. En als hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal per dag naar u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, dan zult u hem vergeven.
Lukas 17 vers 3 en 4

Twee jaar geleden zagen agenten op de Professor Cobbenhagenlaan in Tilburg een auto rijden. De man achter het stuur was een bekende van de politie. Hij was al dertien keer betrapt op rijden zonder rijbewijs. Die veertiende keer werd zijn auto in beslag genomen. Hijzelf moest voor de rechter verschijnen.

Als mensen zijn we zo verschrikkelijk hardleers. De één op dit punt, de ander weer in iets heel anders.

Wat kunnen we dan dankbaar zijn dat God altijd bereid is om te vergeven! De Heere Jezus verwacht van ons dat we onze medemensen vergeven als ze ons kwaad hebben gedaan. Zelfs tot zeven keer per dag toe. Dat wil zeggen: oneindig vaak!

Wat Hij van ons verlangt, doet Hij Zelf ook. Hij geeft het voorbeeld. Hij heeft ons die in Hem geloven, ontelbaar vele zonden vergeven. Ja, het gaat zelfs veel verder: Hij droeg de straf in onze plaats. Zo’n vergevende Zaligmaker is Hij!

 

Het dagboek bestellen?