Het Rechte Spoor – 2018 | Dinsdag 3 april

Ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft.
Mattheüs 28 vers 5 en 6

De opstanding van Jezus Christus hoort bij het fundament van het christelijke geloof. Gód heeft Hem opgewekt, ook is Hij Zélf opgestaan. Beide dingen zijn volkomen waar.

Door in eigen kracht op te staan uit de dood, liet de Heere Jezus zien dat Hij de Zoon van God is. Geen mens kan dat immers zelf. Als iemand het had gekund, zou hij dat allang hebben gedaan. Maar het ís nooit gebeurd. Dat alleen al geeft aan dat een mens daartoe de kracht niet heeft. Alleen de Mens Christus Jezus deed het, omdat Hij tegelijkertijd Gods Zoon is.

Door Zijn Zoon uit de dood op te wekken, liet God zien dat Hij volkomen tevreden is met het kruis van Golgotha. Daar bracht de Heere Jezus het offer voor de zonde. Hij volbracht het verzoeningswerk. Maar was dat werkelijk voldoende? Hij riep het wel Zelf: “Het is volbracht!”, maar wás dat ook zo? Nu, dat antwoord gaf God door Hem uit de dood op te wekken. Daarom bestaat er geen twijfel meer: het offer van de Heere Jezus aan het kruis is volkomen voldoende om onze zonden voor altijd weg te doen.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage