Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Woensdag 30 mei

Toen zij langs de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt; die ging vanzelf voor hen open.
Handelingen 12 vers 10

In het Engelse Staffordshire staat een gevangenis. Daar zitten 900 mensen hun straf uit. Drie jaar geleden kreeg een 26-jarige gevangene bezoek. Toen zijn gasten vertrokken, liep hij mee naar buiten, hoewel hij als zeer vluchtgevaarlijk te boek stond. Hij moest zeker drie bewaakte deuren passeren, maar stond gewoon vrij op straat.

Petrus overkwam het ook. Hij was opgesloten, omdat hij een dienstknecht van Jezus Christus was en de mensen over zijn Meester vertelde. Dat pikte men niet. De doodstraf hing hem boven het hoofd.

Ja, maar boven alles staat God. De gemeente in Jeruzalem bad aanhoudend en indringend voor de apostel – en God verhoorde de gebeden. Hij zond Zijn engel. Die leidde Petrus naar buiten.

Geen macht van satan of mensen kan Gods werk verhinderen. Hij doet wat Hij wil. Wie is in staat Zijn macht te weerstaan? Hij schiep de hemelen en de aarde door enkel een woord te spreken. Laten we diep doordrongen zijn van Zijn grootheid en almacht!

 

Het dagboek bestellen?