Het Rechte Spoor – 2018 | Dinsdag 29 mei

Groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.
2 Petrus 3 vers 18

Petrus had zijn Brief aan ons christenen al bijna af. Dan doet hij nog een belangrijke oproep. Hij wenst dat we groeien. Dat we ons in geestelijke zin ontwikkelen, vooruitgang boeken.

Ten eerste mogen we groeien in de genade van onze Heere Jezus Christus. Genade is alles wat Hij ons hééft gegeven, gééft en nog zál geven – want dat is allemaal onverdiend. Het is pure gunst. We gaan steeds beter begrijpen dat het genade is dat we van onze zonden zijn verlost. Dat het gunst is dat Hij ons elke dag opnieuw leidt en bewaart. Dat het onverdiend is dat we tot in eeuwigheid bij Hem mogen wonen in de hemelse heerlijkheid. Dat maakt onszelf klein, maar Hem groot.

Ten tweede mogen we Hem steeds beter leren kennen. In de Bijbel zien we Hem, op elke bladzijde. Daarvoor moeten we onze ogen openen. We leren Hem ook beter kennen door Hem in het leven van alledag werkelijk te ervaren. Hoe beter we onze Zaligmaker leren kennen, des te gelukkiger zullen we zijn en des te meer zullen we naar Hem uitzien.

 

Het dagboek bestellen?