Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Donderdag 31 mei

Hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan.
Markus 8 vers 31

Twee mannen wilden met de trein mee. Ze waren in een station van de S-Bahn in het centrum van Stuttgart. Eén gleed uit en viel op het spoor. Zijn 42-jarige vriend sprong achter hem aan en hielp hem weer op het perron te klimmen. Hij moest het met zijn leven betalen. Toen een andere trein aankwam, was hij te laat om zich nog in veiligheid te brengen. Hij raakte bekneld en overleed ter plekke.

Zou hij ook zo hulpvaardig zijn geweest als hij van tevoren had geweten dat het hem het leven zou kosten?

De Heere Jezus wist het wel. Hij was op aarde gekomen om te sterven. Hij bereidde Zijn discipelen daarop voor. Maar het drong niet echt door.

Het stond de Zaligmaker tijdens Zijn hele leven voor ogen: Hij moest sterven. Hij zou verworpen en gekruisigd worden. Aan dat kruis – en dat was verreweg het ergste – zou Hij onze zonden dragen en Gods straf erover ondergaan. Hij wist het van tevoren en aarzelde geen seconde!

 

Het dagboek bestellen?