Het Rechte Spoor – 2018 | Woensdag 25 juli

De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos.
Jesaja 35 vers 1

Als het heet is en het een paar weken niet regent, zien onze tuinen er niet meer op hun best uit. Eén van de droogste plekken op aarde is de Atacamawoestijn in Chili. In 2015 begon het er plots best te regenen, na bijna zeven jaar droogte. Een tijd later was de woestijn veranderd in een bloemenzee. Het was werkelijk één tapijt van paarse bloemen.

De natuur is prachtig, gemaakt door een God Die wonderen doet.

Waar naar menselijke maatstaven geen leven, groei en bloei mogelijk is, brengt God grote dingen tot stand. Hij werkt eeuwig leven in de harten van mensen die dood zijn in hun zonden. Goddelozen en wettelozen worden door Hem gerechtvaardigd, op grond van geloof. Mensen die vijandig tegenover Hem staan, verzoent Hij met Zichzelf en geeft hun vrede.

Als mensen van nature konden we niets voortbrengen waarmee God werkelijk tevreden was. Nu we Zijn kinderen zijn – als we tenminste in de Heere Jezus hebben geloofd –, mogen we geestelijk groeien en vrucht dragen voor Hem!

 

Het dagboek bestellen?