Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Dinsdag 24 juli

Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.
Prediker 12 vers 13

Het tikken van de klok herinnert eraan: de tijd loopt door. Seconden, minuten, uren en dagen: ze verstrijken en komen nooit meer terug. De tijd valt niet terug te draaien. Wat gezegd is, is gezegd. Wat gedaan is, is gedaan.

Is ons leven dan wel zinvol? Die vraag kan alleen onze Schepper echt beantwoorden. Hij heeft ons gemaakt. Daarbij had Hij een doel voor ogen. Als we aan dat doel beantwoorden, dan heeft ons leven zin. Als we het doel missen, is het leven mislukt ā€“ ook al ben je in de ogen van mensen geslaagd.

God wenst dat we Hem vrezen ā€“ dat wil zeggen: eerbied voor Hem hebben ā€“ en dat we ons aan Zijn wil houden. Hij laat ons een tijdje op aarde om te kijken of we voor Hem buigen en Hem dienen.

Wie voor Hem knielt en Zijn Woord ter harte neemt, wordt Zijn kind en zal tot in eeuwigheid bij Hem in de hemel wonen. Die zal tot Zijn eer en heerlijkheid leven. Wie Hem de rug toekeert en zelf zā€™n weg kiest, wie dus onafhankelijk van Hem wil zijn, zal het ook in het hiernamaals zonder Hem moeten stellen. Met andere woorden: die gaat voor eeuwig verloren.

 

Het dagboek bestellen?