Het Rechte Spoor – 2018 | Donderdag 26 juli

Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had (…) Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was.
Genesis 2 vers 8 en 3 vers 23

Buiten spelen is gezond. Deskundigen vinden dat kinderen het te weinig doen. In Groot-Britannië komt driekwart van de jeugd minder buiten dan de gevangenen. Hoe komt dat? In het onderzoek werden drie redenen genoemd: de angst van de ouders, het gebrek aan groene speelplaatsen en de aantrekkingskracht van computers en mobieltjes.

God plaatste Adam in een prachtige tuin. Het was genieten in die lusthof. Hij had alles wat hij zich maar kon wensen.

Waarschijnlijk niet veel later stuurde God hem en Eva uit die hof weg. Waarom? Ze hadden niet geluisterd. God had gezegd: ‘Eet niet van die éne boom!’ Ze deden het toch.

Was dat nu zo erg? Ja. Het was ongehoorzaamheid. Het was zonde. Dat kon God niet laten bestaan.

Hij liet de zaak echter niet rusten. God zond Zijn eigen Zoon naar het kruis. Door Zijn sterven is de weg weer vrij: niet alleen naar de hof van Eden, maar naar de hemel, Gods eeuwige woonplaats!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage