Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Vrijdag 27 juli

Zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Romeinen 1 vers 21

Sommige mensen willen niets met religie te maken hebben. Anderen kunnen niet zonder, maar kennen de God van de Bijbel niet.

Mensen hebben ontelbare goden voortgebracht. Velen dienen de god Natuur. Ieder vrij ogenblik houden ze zich in de natuur op. Ze gaan op in de pracht van de dieren– en plantenwereld. God heeft ons dat ook allemaal gegeven om van te genieten. Het mag ons ertoe brengen vol eerbied op te kijken naar Hem Die dat allemaal heeft geschapen.

Als iemand echter de natuur tot god maakt en als zodanig vereert, zit hij op een verkeerde weg. Dan is hij verdwaasd en verduisterd. Zó zegt de dagtekst het. Dat is levensgevaarlijk.

Als we luisteren naar ons geweten, dringt tot ons door dat we hebben gezondigd. Dan beseffen we dat het oordeel dreigt. Wie zal ons dan verlossen? Aan de natuur hebben we dan niets. Nee, dan hebben we God nodig Die zonden kan vergeven. We kunnen niet zonder Jezus Christus, Gods Zoon, Die stierf om de zonden weg te doen.

 

 

Het dagboek bestellen?