Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Woensdag 25 april

Op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de HEERE gereinigd.
Leviticus 16 vers 30

In de zomer van 2016 werd op de A28 tussen Groningen en Assen een mengsel aangebracht om het asfalt te verstevigen. Door zware regenval hechtte het niet. Vele auto’s raakten besmeurd. De mix van zand en teer was moeilijk te verwijderen. Zo’n 1500 auto’s kregen een gratis wasbeurt.

Van zonden gereinigd te worden, gaat nog heel wat moeilijker. Toch kan het. Het kan zelfs ook ‘gratis’.

Er is maar één middel om zonden af te wassen: het bloed van Gods Zoon, de Heere Jezus. Er is geen andere mogelijkheid. Goud en zilver kunnen het niet. Godsdienstige plichten en een sociaal leven kunnen het niet. Nee, de Heere Jezus moest ervoor sterven.

Als een mens in Hem gelooft, ontvangt hij de vergeving van al zijn zonden. Voor het aangezicht van de Heere God staat hij rein en gerechtvaardigd. Het kost ons niets. Inderdaad, maar het was níet gratis. Integendeel, er is een enorm hoge prijs voor betaald: het bloed van Gods Zoon, de Heere Jezus. Híj betaalde de prijs, zodat wij rein konden worden. Wat een genade!

 

Het dagboek bestellen?