Het Rechte Spoor – 2018 | Donderdag 26 april

Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen te zijn van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben?
Jakobus 2 vers 5

In juli 2016 deed de politie een inval in een pand in Amsterdam. Ze vonden nogal wat contant geld: bijna anderhalf miljoen euro. Plus nog een voorraad horloges die met elkaar vele honderdduizenden euro’s waard waren. Of al die rijkdommen eerlijk verkregen waren?

Het is één van de verschillen tussen de aarde en de hemel, tussen de wereld van de mensen en die van God. Helaas kun je hier door oneerlijkheid heel wat geld bij elkaar krijgen. Bij God kun je alleen rijk worden als je eerlijk bent. Je wordt dan ook wel schatrijk.

Allen die in de Heere Jezus geloven, zijn door God uitverkoren om rijk te zijn in het geloof. Als Zijn kinderen zijn we Zijn erfgenamen. Alles, hemel en aarde, behoort Hem toe. Als Hij onze Vader is, zijn we dan niet onnoemelijk rijk? Maar meer nog: de vrede met Hem en de ware rust en blijheid in ons hart, dat zijn rijkdommen waarvan de waarde niet te becijferen is. We mogen Hem ervoor danken!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage