Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Vrijdag 27 april

Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
Mattheüs 16 vers 16

Eens vroeg de Heere Jezus Zijn discipelen wat de mensen wel van Hem dachten. Daarop kwamen heel wat verschillende antwoorden. Er waren vele meningen over Hem. De meesten vonden toch wel dat Hij een goed Mens en een grote Profeet was. Ja, maar dat is níet voldoende!

Het is nu niet anders. Velen vinden die Jezus als historische figuur belangwekkend. Dat Hij de mensen voorhield dat ze elkaar lief moesten hebben en geen geweld moesten gebruiken: prima! Maar dat is niet voldoende.

Petrus erkende dat Hij de Christus was, de Zoon van de levende God. Inderdaad, Hij was uit de hemel neergedaald op aarde. Waarom was Hij als Mens geboren? Om te sterven.

Proeven we het? De Zoon van de levende God kwam om te sterven. Zijn dood was noodzakelijk om ons het leven te kunnen geven. Het is nodig om dát te geloven. Niet alleen dat Hij in de dood is gegaan, maar dat Hij voor ons, voor u en mij in de dood is gegaan. Wie Hem zó in het geloof aanneemt, ontvangt het eeuwige leven en wordt Gods kind.

 

Het dagboek bestellen?