Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Dinsdag 24 april

God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft.
Handelingen 17 vers 30 en 31

Moet een mens zich bekeren en in God en de Heere Jezus geloven? – Ja!

Dat ligt ons niet. Het ligt de hedendaagse mens helemaal niet. ‘Wat? Moeten? Ik moet niks!’

Als nu iemand die niet kan zwemmen, op zee overboord slaat en hem wordt een reddingsboei toegeworpen, dan moet hij die grijpen. Moeten? Ja, dat beveelt niemand hem. Niemand dwingt hem er ook toe. Maar als hij van de verdrinkingsdood gered wil worden, is dat z’n enige kans. Daarom: als hij in leven wil blijven, moet hij die grijpen.

Zó is het ook met de bekering tot God. Omdat wij mensen van Hem afdwaalden en tegen Hem zondigden, vallen we onder het oordeel. We hebben inderdaad het eeuwige oordeel verdiend. En er is maar één mogelijkheid om daaraan te ontkomen: de ‘reddingsboei’ van Golgotha. Alleen als we ons vastklampen aan het kruis van Jezus Christus, worden we gered. Dat moet!

 

Het dagboek bestellen?