Het Rechte Spoor – 2018 | Maandag 23 april

Door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader.
Efeze 2 vers 18

De grootste sluis ter wereld werd in juni 2016 door de Belgische koning Filip officieel geopend. Hij is gebouwd bij Antwerpen. De Kieldrechtsluis is 500 meter lang, 68 meter breed en bijna 18 meter diep. Hij zorgt voor een betere toegang tot de Waaslandhaven en de havendokken op de linkeroever van de Schelde. De bouw kostte 382 miljoen euro.

Een goede toegang is wat waard. Wat denkt u hoeveel er is betaald voor de toegang tot God?

Een mens kon niet tot God naderen, omdat hij zélf een zondaar en Gód heilig is. Die verhindering moest uit de weg worden geruimd. Dat kon slechts op één manier: de zonde moest geoordeeld, bestraft worden. Daarom is de Heere Jezus Christus naar het kruis gegaan. Zo was het Gods wil en plan.

Op Golgotha heeft de Heere Jezus de zonden op Zich genomen en de heilige God heeft het oordeel erover uitgeoefend. Zo heeft Christus aan de eisen van Gods heiligheid voldaan. Gods eer is hersteld. Daarom kan Hij nu met geopende armen alle mensen uitnodigen om tot Hem te komen. De toegang is vrij! Inderdaad, door de Heere Jezus en
Zijn sterven aan het kruis.

 

Het dagboek bestellen?