Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 22 april

Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, en God is in Hem verheerlijkt. Als God in Hem verheerlijkt is, zal God Hem ook in Zichzelf verheerlijken, en Hij zal Hem meteen verheerlijken.
Johannes 13 vers 31 en 32

De Zoon des mensen is verheerlijkt – Toen Jezus Christus aan het kruis hing en leed, gedroeg Hij Zich onberispelijk. Hij gehoorzaamde God tot in de dood. Hoewel Hij een heilige afschuw van de zonde heeft, nam Hij onze zonden op Zich en droeg de straf erover. Hij werd gedreven door een sterke liefde tot God én tot ons. Aan het kruis werd Zijn heerlijkheid volkomen zichtbaar.

God is in Hem verheerlijkt – Door Zijn sterven maakte de Heere Jezus al Gods wezenskenmerken volmaakt duidelijk. Zijn gerechtigheid kwam tot uiting in Zijn oordeel over de zonde, Zijn heiligheid daarin dat Hij de Heere Jezus verliet in de uren van duisternis. Dat God Zijn Zoon overgaf in die vreselijke dood, was tegelijk het hoogste bewijs van Zijn liefde en genade. Ja, God is verheerlijkt!

God zal Hem verheerlijken – God gaf een geweldig antwoord op het volkomen werk van de Heere Jezus. Hij wekte Hem op uit de dood en nam Hem tot Zich op in de hemel. Christus bezet nu de ereplaats aan Zijn rechterhand.

 

Het dagboek bestellen?