Het Rechte Spoor – 2018 | Woensdag 2 mei

(…) opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.
Johannes 20 vers 31

Eén op de drie Nederlanders is bang om te overlijden. In de groep 25- tot 34-jarigen leeft die angst zelfs bij bijna de helft. Onder vijftigplussers daalt de vrees voor de dood geleidelijk. Ze verzoenen zich er dan kennelijk mee, omdat zij toch al vele jaren achter de rug hebben.

Het was niet Gods bedoeling dat de mens sterfelijk zou worden. Het is het gevolg van de zonde.

Die zonde veroorzaakt direct ook de angst voor de dood. We weten immers, bewust of onbewust, dat we daarna voor God komen te staan. En als je met zonden beladen bent, loopt het niet goed af. Dat vertelt dat stemmetje in ons hart ons wel, al willen veel mensen het niet toegeven.

Dus, de dood is het gevolg van onze eigen zonde en ongehoorzaamheid. Het leven komt van God. Als Schepper heeft Hij elk mens het aardse leven geschonken. Dat geldt nog steeds voor elke baby die ter wereld komt.

Als we ons tot Hem bekeren en in de Heere Jezus geloven, ontvangen we ook het eeuwige leven. Dan hebben we Zijn natuur en zijn Zijn kinderen.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage