Het Rechte Spoor – 2018 | Dinsdag 1 mei

Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.
Romeinen 6 vers 23

De dood komt vaak als een verrassing, en dan als een heel onaangename. Een kind speelt op straat en wordt overreden. Een jongere wordt door een overdosis aan drugs dood in bed gevonden. Een bouwvakker maakt een noodlottige val van de steiger. Een oudere dame, nooit ziek geweest, overlijdt aan een hartaanval.

Ja, de dood kondigt zijn komst vaak niet van tevoren aan. We kunnen hem ook niet tegenhouden. We kunnen wel voorbereid zijn op zijn komst. Hoe?

Door in te zien dat we tegen God gezondigd hebben en daarom de dood en het oordeel hebben verdiend. Dat brengt ons ertoe onze zonden voor Hem te belijden.

En door verder in de Redder Jezus Christus te geloven. Hij heeft onze zonden op Zich genomen en is daarom in onze plaats de dood gestorven. Zó ontvangen we het eeuwige leven van God. Is dat niet een geweldig geschenk, een grote genadegave? Ook als we moeten sterven, wordt wel ons lichaam begraven, maar onze ziel gaat naar de hemel!

 

Het dagboek bestellen?