Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Woensdag 19 december

Toen zei David tegen Saul: Uw dienaar weidde de schapen van zijn vader, en kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam, dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde het uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem.
1 Samuël 17 vers 34 en 35

Chase Dellwo was op jacht in Great Falls, in de Amerikaanse staat Montana. Er stond een harde wind en er viel veel natte sneeuw. Daardoor kwam hij onverwacht oog in oog te staan met een grizzlybeer. Ze hadden elkaar niet zien aankomen. De 180 kilogram zware beer sloeg meteen toe, beet en slingerde de man op de grond. Toen het roofdier de genadestoot wilde toebrengen, duwde Dellwo zijn hand en arm zo ver mogelijk in de keel van de beer. Die schrok zó dat hij het hazenpad koos.

David verdreef niet alleen de leeuw of beer, maar doodde de aanvaller.

De Heere Jezus Christus heeft op het kruis de grote tegenstander van God en de mensen overwonnen: Hij heeft de satan de kop vermorzeld. Hij moest daarvoor Zelf in de dood gaan. Als Overwinnaar is Hij daaruit tevoorschijn gekomen. Laten we Hem, de Overwinnaar, loven!

 

Het dagboek bestellen?