Het Rechte Spoor – 2018 | Dinsdag 18 december

Toen werd er iemand bij Hem gebracht die door een demon bezeten was en die blind was en niet kon spreken; en Hij genas hem, zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken zowel kon spreken als zien.
MattheĆ¼s 12 vers 22

Een occult belaste mens werd bij de Heere Jezus gebracht. Een demon, een boze geest had bezit van de man genomen. In zijn geval had die boze geest gemaakt dat hij blind en stom geworden was. De Heiland bevrijdde hem, zowel van die satanische macht als van zijn lichamelijke gebreken.

Eens verleidde de duivel Eva om te zondigen. Hij probeert nu nog steeds mensen op te stoken tegen God, zodat ze Hem ongehoorzaam worden. Door elke overtreding tegen Hem komt een mens meer onder de boze invloed van de satan te staan. Zo iemand raakt steeds meer gebonden.

De Heere Jezus wil redden uit die wanhopige toestand en bevrijden uit die gebondenheid. Hij heeft op het kruis de satan overwonnen. Onze Heiland is de Overwinnaar!

Hij stond op uit de dood. Zijn overwinning is volkomen. Wie in Hem gelooft, mag delen in de heerlijke gevolgen van Zijn triomf. Dan worden we medeoverwinnaars met Hem.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieƫn Homepage