Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Woensdag 14 maart

Ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus.
Galaten 6 vers 14

Dennis Fabricius Holm is een amateur-schatgraver. De Deen vond twee jaar geleden een gouden kruis. ’t Was klein, maar fijn: vier centimeter lang en drie centimeter breed. Vermoedelijk stamt het uit de tijd rond het jaar 965. De Deense koning Harald Blauwtand ging toen over tot het christendom.

Op het kruis van Golgotha is het verzoeningswerk volbracht waar God eeuwen naar uitgekeken had en waar wij tot in eeuwigheid aan zullen terugdenken.

Aan dat kruis leed en stierf Christus voor de zonde. Hij droeg de strenge, maar rechtvaardige straf van God, terwijl Hij Zelf zondeloos was. De Heere Jezus heeft op het kruis de eer van God hersteld. Daarnaast heeft Hij ons allen die in Hem geloven, verlost.

Door het kruis is de verbinding tussen de mensen en God tot stand gebracht. Door de zonde was die verbroken. Christus heeft het in orde gemaakt. Wie in Hem gelooft, ontvangt niet alleen de vergeving van zijn zonden en het eeuwige leven, maar ook het kindschap van God – ja, door het kruis!

 

 

Het dagboek bestellen?