Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Dinsdag 13 maart

Uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.
Efeze 2 vers 8 en 9

Uit genade
De woorden “uit genade” maken duidelijk: mensen kunnen niet in eigen kracht met God in verbinding komen. Het wordt eraan toegevoegd: “niet uit werken”. Het is dus niet door onze eigen inspanning, maar uit genade. We hebben het niet zelf verdiend, maar het wordt ons geschonken.

zalig geworden
Uit genade zijn we “zalig geworden”. We hebben die verlossing nodig, omdat we gezondigd hadden. We verdienden het oordeel van God. We waren reddeloos verloren. God heeft voor een oplossing gezorgd. Hij zond Zijn eigen Zoon: Jezus Christus. Die volbracht aan het kruis de verzoening. De zaligheid mogen we nu uit Gods hand aannemen.

door het geloof
Nu kan iemand denken dat uiteindelijk alle mensen zalig worden. Maar onze dagtekst laat ons weten dat het zo níet ligt. Er wordt aan toegevoegd: “door het geloof”. Wie het aanbod van genade in het geloof aanneemt, díe wordt zalig.

 

 

Het dagboek bestellen?