Het Rechte Spoor – 2018 | Woensdag 13 juni

In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade.
Efeze 1 vers 7

James Harrison staat bekend als ‘de man met de gouden arm’. De Australiër doneert al zestig jaar wekelijks bloed. Daarin zit een zeldzaam antilichaam. Daarmee is een middel ontwikkeld tegen rhesusziekte. Van alle zwangere vrouwen in Australië heeft 17 procent die aandoening. Zo heeft Harrison – menselijkerwijs gesproken – 2 miljoen ongeboren baby’s van de dood gered.

Door het bloed van de Heere Jezus kunnen mensen verlost worden van hun overtredingen. Niet hun aardse leven wordt erdoor gered, maar ze krijgen er het eeuwige leven door. Hij is de grote Verlosser.

Er is nog een enorm verschil. James Harrison geeft bloed, maar sterft er niet bij. Onze Zaligmaker stortte aan het kruis Zijn bloed. Dat betekende daadwerkelijk Zijn dood.

Hij was niet slechts bewusteloos of schijndood. Nee, Hij stierf echt. Hij daalde af in dood en graf, Hij, de Vorst van het leven!

Alleen op grond van Zijn gestorte bloed kan God ons mensen de zonden en overtredingen vergeven. Dat doet Hij nu dan ook in Zijn rijke genade.

 

Het dagboek bestellen?