Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Dinsdag 12 juni

Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
Romeinen 3 vers 23 en 24

Mensen hebben altijd zelf geprobeerd om gerechtvaardigd te worden, om door goede werken de hemel te verdienen. Het lukte nooit. De genade heeft het echter bewerkt. Door Gods genade zijn we gerechtvaardigd.

De genade van God is verschenen in de Persoon van Zijn Zoon Jezus Christus. Dat God Hem naar Zijn vijanden zond, is het bewijs dat Hij Zijn schepselen liefheeft. Deze genade maakt mensen die Hem haatten, tot Zijn kinderen. Deze genade rechtvaardigt zondaren en schenkt hun het eeuwige leven.

De mens draagt daar zelf niets aan bij. Deze genade is om niet. Het is een geschenk van God. Deze genade moest echter wel worden betaald. Het heeft de Heere Jezus het leven gekost. Zonder Zijn verlossingswerk op Golgotha had het aanbod van Gods genade nooit kunnen bestaan.

Die verlossing kunnen we niet betalen. Die is om niet! Eén ding is wel nodig: we moeten onze schuld voor God erkennen en Zijn genade aanvaarden.

 

Het dagboek bestellen?