Het Rechte Spoor – 2018 | Woensdag 11 april

Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen, en de weg van de vrede hebben zij niet gekend.
Romeinen 3 vers 12 tot en met 17

De Volkerenbond, de voorloper van de Verenigde Naties, gaf in 1933 een boekje uit. De titel luidt: Warum Krieg? – Waarom oorlog? Het bevat de correspondentie tussen Albert Einstein en Sigmund Freud over deze vraag. Ze waren het griezelig eens met elkaar. Het scherpst werd het door Einstein verwoord: ‘Het antwoord kan slechts zijn dat in de mens een behoefte bestaat te haten en te vernietigen, een behoefte die onder normale omstandigheden min of meer beheerst wordt, maar onder abnormale dikwijls vrij spel krijgt’.

Dat stond allang in de Bijbel. Is het te begrijpen dat Gods liefde naar zúlke mensen is uitgegaan? Dat Hij om hen te redden, zelfs Zijn enige Zoon heeft afgestaan? Hij liet Hem in onze plaats sterven aan het kruis op Golgotha. Wat een onbegrijpelijke, Goddelijk grote liefde!

Laten we onze God daar elke dag voor prijzen!

 

 

Het dagboek bestellen?