Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Dinsdag 10 april

De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen.
Titus 2 vers 11

Het is iets geweldigs dat onze Schepper genadig is. Dat had ook anders kunnen zijn. Daar wil je niet aan denken!

Hij antwoordde op onze opstandigheid en zondigheid met de zending van Zijn Zoon. Jezus Christus kwam niet op aarde om ons de mantel uit te vegen en ons onder de vloek te brengen. Nee, Hij kwam om ons te vertellen dat God ons wil helpen. Hij kwam om te redden. Daartoe moest Hij Zelf sterven. Op het kruis heeft Hij de verzoening tot stand gebracht.

God doet nu alle mensen een aanbieding. Omdat Jezus Christus aan het kruis op Golgotha stierf, kan God ons mensen alle zonden vergeven. Hij wílde dat al, maar nu kán Hij het ook. Hij biedt ons bovendien het eeuwige leven aan, evenals het ware geluk.

Als we Zijn goedheid persoonlijk willen ervaren, moeten we onze schuld inzien en geloven dat de Heere Jezus daarvoor met Zijn leven heeft betaald. God biedt Zijn zaligmakende genade aan alle mensen aan, zonder uitzondering. Ieder moet dat aanbod heel persoonlijk aanpakken.

 

Het dagboek bestellen?